Untitled

TEP - TEPE Admission Round Overseas Process (TH)

ขั้นตอนการสมัคร (รอบInter Admission 1 และ 2)

  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครของโครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่ https://tepadmission.engr.tu.ac.th และอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ในระบบการรับสมัครให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
  2. ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท มาที่บัญชีด้านล่างนี้

ผู้สมัครในประเทศไทย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี "โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.”เลขที่บัญชี 0910112622

ผู้สมัครจากต่างประเทศ โอนเงินเข้าบัญชีดังนี้ Account number: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering. TU.

Swift code: KRTHTHBK Bank: Krungthai bank

  1. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ tep.engr.tu.ac.th/admission

รอบInter Admission 1 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่  23 เมษายน 2564

รอบInter Admission 2 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่  31 พฤษภาคม 2564

  1. หากมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศไว้ ของแต่ละรอบ
  2. หากผ่านการคัดเลือกและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ยืนยันสิทธิ์ใน student.mytcas.com รอบInter Admission 1 ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 รอบInter Admission 2 ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น)