Untitled

TEP - TEPE Portfolio Round Domestic Process (TH)

ขั้นตอนการสมัคร (รอบInter portfolio 1 และ 2)

  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครของโครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่ https://tepadmission.engr.tu.ac.th และอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ในระบบการรับสมัครให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
  2. ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท มาที่บัญชีด้านล่างนี้

ผู้สมัครในประเทศไทย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี "โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.”เลขที่บัญชี 0910112622

ผู้สมัครจากต่างประเทศ โอนเงินเข้าบัญชีดังนี้ Account number: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering. TU.

Swift code: KRTHTHBK Bank: Krungthai bank

  1. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ tep.engr.tu.ac.th/admission

รอบInter portfolio 1 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2564

รอบInter portfolio 2 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่  26 มีนาคม 2564

  1. หากมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศไว้ ของแต่ละรอบ
  2. หากผ่านการคัดเลือกและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ยืนยันสิทธิ์ใน student.mytcas.com รอบInter portfolio 1 ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 รอบInter portfolio 2 ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร (รอบ 1.2 Portfolio TCAS)

  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านเวปไซ tuadmission.และอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ในระบบการรับสมัครให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร วันที่ 5 - 19 มกราคม 2564
  2. ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท
  3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ tuadmissions.in.th  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
  4. หากมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศไว้
  5. หากผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ยืนยันสิทธิ์ในstudent.mytcas.com รอบ  ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564  (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น)